Faktory ovplyvňujúce náklady na výstavbu rodinných domov

Aké faktory ovplyvňujú konečnú cenu výstavby domov?

Všetky ceny, ktoré máme uvedené na stránke začínajú slovom „od“. Je to z dôvodu, že jednotná všeobecná cena pre výstavbu konkrétnych domov sa nedá stanoviť. Ak by ste chceli vedieť cenovú ponuku pre realizáciu stavby, do konečnej ceny vždy vstupuje množstvo faktorov. Z tohto dôvodu sme pre Vás pripravili súpis týchto faktorov.

Do ceny hrubých stavieb vstupujú nasledovné faktory:

 • únosnosť základovej dosky – (geologický prieskum, násyp)
 • klimatické podmienky
 • zamŕzanie pôdy – základy pod hĺbku mrznutia, sever 150cm, juh 100cm
 • dostupnosť k pozemku – príjazdová cesta -asfalt, štrk  (náklady na čistenie vozovky v prípade zlej dostupnosti, neupravenej, zablátenej lesnej cesty napr)
 • hrúbka stien muriva (25,30,40,45)
 • izolácia proti vode – asfalt, povlak, krytina
 • izolácia proti radónu – smernica EÚ (povlak, krytina, Sika, Tatrafol, Alkorplan)
 • tepelné izolácie podláh – betónová vrstva, podkladový betón pod zákl. doskou
 • typ komína (jedno-prieduchový, dvoj-prieduchový, s vetracou šachtou)
 • krb (dvoj-prieduchový)
 • strecha – krytina

Do ceny holodomov vstupujú nasledovné faktory:

 • všetky faktory hrubej stavby
 • okná – drevo, plast, dvojsklo, trojsklo
 • druh zateplenia a polystyténu, minerálna vlna a akej hrúbky
 • povrchová úprava zateplenia – silikát, akrylát, silikon

V cenách nie je zahrnuté:

 • správne poplatky
 • poplatok za rozvoj (individuálne podľa zákona a platného VZN konkrétnej obce alebo mesta)

Rodinné domy staviame v troch úrovniach podľa priania klientov:

 • hrubá stavba
 • holodom
 • dom na kľúč

Pre podrobnejší popis stavby domov prosím pokračujte tu: http://stavbarik.sk/rodinnydom/

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom faktorov, ktoré vplývajú na cenu prosím zavolajte na tel. číslo 0911 865 424