Profil stavebnej firmy

Stavebná firma vznikla ako pokračovanie štátneho podniku  Pozemné stavby, š.p neskôr Pozemstav, š.p. , nositeľa štátneho vyznamenania za výstavbu s jeho pôvodným vedením a zamestnancami. Pozemstav š.p. bol po roku 1996 premenovaný na Staving , s.r.o. kde riaditeľ a hlavný inžinier štátneho podniku sa stal konateľom. V súčasnosti stojí za Stavbárikom mohutná zahraničná stavebno-výskumná spoločnosť. Ponúkame Vám krátke zhrnutie našej histórie, súčasnosti a budúcnosti na prečítanie.

Ako kedysi fungovali odštepné závody štátnych podnikov, jednotliví riaditelia a vedúci zamestnanci týchto podnikov dnes taktiež pokrývajú všetky kraje na Slovensku pod značkou Stavbarik.sk. K Vašim službám sú k dispozícii skutočne špičkoví odborníci s praxou a skúsenosťami s výstavbou bytov, domov v EÚ.

Sekretariát

Sekretariát štátneho podniku, na začiatku 60tych rokov Vedeli ste, že dopyt, ponuka a ceny sa v tom čase prepočítavali a odhadovali v ZSSR vo vedeckých centrách?

Generálny riaditeľ spoločnosti je v profesionálnych stavebných kruhoch známy ako vynikajúci stavebný odborník. Osobne dohliadal a riadil výstavby sídlisk až obrovské sídliská v Ukrajinskej Odesse. Každej zákazke sa venuje samostatne, osobitne dohliada na priebeh prác a kontroluje správnosť so zadaním v projekte. Vo všetkých postavených nehnuteľnostiach býva veľmi veľa spokojných obyvateľov.

Stavali sídliská v mestách, haly, priemyselné budovy, kostoly, inžinierske siete, plynovody. Podieľali sa na rekonštrukcii množstva nehnuteľností. Riadiaci zamestnanci spoločnosti sú všetci vysokoškolsky vzdelaní odborníci so stavebnou praxou viac ako 30 rokov. Samozrejme, pracujú pre nás už mladšie, vzdelané, výkonné a veľmi šikovné pracovné sily.

Výstavba sídliska realizovaná našimi pôvodnými zamestnancami.

Hmotnosť vežiakov vyžadovala dodatočné spevnenie pôdy. Výstavba sídlisk realizovaná našou spoločnosťou.

Norma bola 1 kompletne dokončený 8-poschodový vežiak mesačne. Neskôr sa norma zvýšila na 3 vežiaky mesačne. Pracovalo sa za každého počasia a podmienky boli niekedy veľmi obtiažne.

Norma bola 1 kompletne dokončený 8-poschodový vežiak mesačne. Neskôr sa norma zvýšila na 3 vežiaky mesačne. Pracovalo sa za každého počasia a podmienok.

Počas takmer 26 rokov nášho pôsobenia ako súkromná spoločnosť s.r.o. na Slovenskom trhu sme sa špecializovali najmä na výstavbu a prestavbu domov a bytov a rekonštrukcie bytových aj nebytových priestorov. Základným cieľom našej firmy je zodpovedný prístup k zákazníkom. Vždy preto ponúkame kvalitné, presné a zodpovedné vykonanie práce, dodržanie zmluvných termínov, individuálnu kalkuláciu ceny.

Dobový symbol

Dobový symbol

V  Stavbáriku staviame domy tak, ako by sme ich stavali pre seba a svoje rodiny. Podstatná je kvalita, dlhotrvácnosť a nerušené bývanie. Ak nemáte dostatočný rozpočet na dom na kľúč, môžete ísť na úroveň holodomu. Ak Vám rozpočet nestačí na holodom, stále môžete mať hrubú stavbu a zvyšok dokončiť svojpomocne. Aj počas svojpomocných prác sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť. Pomôžeme Vám.

Stavebný trh je zrkadlom ekonomiky. Ak rastie ekonomika, rastie dopyt po stavebných prácach, ak ekonomika klesá, dopyt je nízky. Posledné roky je na Slovensku stavebný prepad a to až v desiatkach percent. (zdroj – ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – stavebná ročenka str.29 tab č.19). Počet klientov klesá a tým zároveň klesá aj celkový dopyt, pritom na druhej strane, počet stavebných firiem ostáva nezmenený. Stavebné firmy zákonite bojujú o každého klienta, a jedinou konkurenčnou výhodou pre rozhodnutie, ktorú stavebnú firmu si zvoliť pre realizáciu celoživotnej investície, ostáva nízka resp. čo najnižšia cena, ktorou stavebné firmy klientov lákajú.

Avšak stavebníctvo je špecifické. Neexistuje podobné odvetvie ako stavebníctvo, kde tak presne platí, že nízka cena je priamo úmerná nízkej kvalite a naopak, vyššia cena je priamo úmerná vyššej kvalite. Lacná stavba znamená, že na stavbe domu sa použijú najlacnejšie materiály rôznej kvality alebo už použité materiály z búraných stavieb a zároveň stavbu budú realizovať lacní robotníci bez akýchkoľvek stavebných skúseností. Váš dom sa bude musieť postaviť extréme lacno a čo najrýchlejšie, kde dlhodobé bezproblémové bývanie nie je základnou funkciou takejto stavby.

Investícia do bývania je pre väčšinu z nás celoživotnou investíciou. Staviame klasické rodinné domy, ktoré vydržia celé generácie, v ktorých sa dá nerušene a spokojne bývať. Nezaujíma nás kvantita postavených domov, ale kvalita stavieb. Sme stavbári, hrdí na našu stavebnú firmu s tradíciou. Naše nové logo vychádza z historického odkazu, ktorý bol v znamení dostupnej výstavby pre široké masy. Červená hviezda je znakom odhodlania, pokroku, elánu, vystihuje časy dávno minulé, kedy maximalizácia ziskov nehrala žiadnu úlohu, ale robili sa kvalitné, trvácne veci.

Ak nemáte dostatočný rozpočet pre výstavbu poctivého domu, radšej ako cestou lacných materiálov a lacnej pracovnej sily, postavte si dom svojpomocne. Vyhnete sa zbytočnému sklamaniu. Pretože nikto iný Vám nepostaví dom tak kvalitne a poctivo, ako Vy sami. Majte na pamäti, že postaviť dom nie je lacná ani rýchla záležitosť a nejde o krátkodobú investíciu. Dom je celoživotná investícia, v ktorej budete bývať Vy a Vaša rodina každý deň, a nie firma alebo živnostníci, ktorí Vám ho stavali.